1126606 800

Slzy Janka Borodáča je nezávislé divadelné zoskupenie na Slovensku pôsobiace v Prešove. Názov zoskupenia s menom zakladateľa slovenského profesionálneho divadla Janka Borodáča provokuje dialóg medzi tradíciou a progresom súčasného svetového a slovenského divadla. Slzy Janka Borodáča vytvárajú priestor pre divadelnú tvorbu na Východe Slovenska. Vo svojej tvorbe sa zameriavajú na prehĺbenie réžijno-hereckých spoluprác podnecujúcich spoločenský postoj tvorcov a skúmanie nových perspektív tvorby. Okrem divadelnej tvorby definuje zoskupenie aj vzdelávacia činnosť – skúmanie progresívnych hereckých techník prostredníctvom blogov a organizovanie workshopov pre divadelníkov.