Slzy Janka Borodáča

Slzy Janka Borodáča je nezávislé divadelné zoskupenie na Slovensku pôsobiace v Prešove. Názov zoskupenia s menom zakladateľa slovenského profesionálneho divadla Janka Borodáča provokuje dialóg medzi tradíciou a progresom súčasného svetového…